08 กันยายน 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การแสดงบนเวที ชุดการแสดงชื่อ Kasintorn dance for kids ในงาน “CENTRAL KIDS MARKET” คิดส์ดี ขายได้ Rainbow Village Market ตลาดนัดหมู่บ้านสายรุ้ง ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่

On Sunday, September 4, 2022, Kasintorn St. James Chiang Mai School has sent students to participate in the "Kasintorn dance for kids" activity in "CENTRAL KIDS MARKET" at Rainbow Village Market on the 1st floor of Central Airport Chiang Mai Shopping Center.

2022年9月3日星期六,清迈伽信通圣詹姆斯学校,已派学生参加了以Rainbow Upcyeled Fashion Show 的名义的“CENTRAL KIDS MARKET”活动。此次活动在清迈机场中央百货一楼活动区,Rainbow Village Market Rainbow Village Market举行。