21 กันยายน 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของ ความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้และฝึกซ้อมนักเรียนให้เอาตัวรอดเมื่อต้องเผชิญเหตุไม่คาดคิดและนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี

Kasintorn St. James Chiang Mai School has organized activities to educate students on safety issues by inviting police officer to educate and guide the students on what to do when facing with an unexpected circumstances. Students are able to solve immediate problems on their own very well

清迈咖信通圣詹姆斯学校,组织了警察对学生进行安全问题教育的活动,教育和培训学生在遇到事故时如何生存。让学生能够很好地自己解决眼前的问题。