20 มกราคม 2565

   โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอนในรูปแบบผสมผสาน On-Site และ Online ไปพร้อมกัน โดยจัดการสอนตามที่ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ส่วนนักเรียนที่สามารถมาเรียนในรูปแบบ On Site ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด