10 ตุลาคม 2565

    ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายธรากร หอมนาน นักเรียนระดับชั้น Grade 3 ได้รับ เหรียญทอง จากการแข่งขันเทควันโด ประเภทยุวชน ชาย 9-10 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม KYORUKI ในรายการ Student Taekwondo Open 2022

   Kasinthon St. James Chiang Mai School would like to Congratulate to Mr. Tarakorn Homnan, Grade 3 student who received a gold medal from the Taekwondo Competition, Boys 9-10, Class A, weight not over 23 kg, KYORUKI in the “Student Taekwondo Open program 2022” to win the trophy from the Minister of Tourism and Sports at the Gymnasium, Chiang Mai Municipality Stadium.

    清迈咖信通圣詹姆斯学校,恭喜三年级学生 Thanakorn Homnan ,在2022年,在体育馆举行的旅游和体育部长荣誉杯,清迈市政体育场学生跆拳道公开赛, 9-10 岁男孩 A 级,体重不超过 23 公斤的青少年跆拳道比赛中,获得金牌。