20 ธันวาคม 2565

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เด็กชายป้องภูมิ ชมภู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนก TEP (Trilingual Educationn Program) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ชนะเลิศอันดับที่ 1) ในการแข่งขันการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ป.4-6 (ประเภทเดี่ยว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ