20 กันยายน 2566

    โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม English Day Camp เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการสื่อสารภาษาต่างประเทศกับครูชาวต่างชาติผ่านกิจกรรมเกมการศึกษาที่สนุกสนาน เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังฝึกฝนการทำงานเป็นทีม ความมีน้ำใจและความเสียสละอีกด้วย

    Kasintorn Saint James Chiang Mai School organized an English Day Camp to provide students with the opportunity to practice foreign language with international teachers through fun educational games. This activity aimed to boost confidence in English language communication, foster teamwork skills, and promote compassion and kindness among students.

    清迈卡辛通圣詹姆斯学校组织了英语日间营活动,让学生通过有趣的教育游戏活动练习与外教使用外语交流。提高英语沟通能力,同时也锻炼团队合作、爱心和奉献精神。