February 28, 2024

🥇เด็กชายชนกันต์ อุดมเดชเดชา นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 แผนก TEP (Trilingual Education Program) ได้รับถ้วยบุคคลยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 7 ปี ชาย การแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาวต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567

🥇เด็กหญิงพัทธ์ธีรา วารินต๊ะ นักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนก TEP (Trilingual Education Program) ได้รับถ้วยรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมอันดับที่ 9 รุ่นมือใหม่หัดแข่งขัน การแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาวต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567

🥇เด็กชายจิรัฏฐ์ เตชะกฤตธีรนันท์ นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 แผนก TEP (Trilingual Education Program) ได้รับ 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 9 ปี ชาย การแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาวต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567

🥇เด็กหญิงจิตติภัสร์ เตชะกฤตธีรนันท์ นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 แผนก TEP (Trilingual Education Program) ได้รับ 2 เหรียญทอง 4 เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 12 ปี หญิง การแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาวต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567